ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Time Management

Time Management

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η εφαρμογή παρακολούθησης ωρών εργασίας προσωπικού "Time Management" έχει αναπτυχθεί με σκοπό την επεξεργασία των ωρών εργασίας που συλλέγονται από ρολόι παρουσίας και τον καταμερισμό τους σε κανονικές, υπερεργασίες, υπερωρίες κ.λ.π....

 Η εφαρμογή συνεργάζεται με ρολόγια παρουσίας προσωπικού (π.χ. Cipher 5100, Linear κ.λ.π.) και συλλέγει αυτόματα τις κινήσεις που γίνονται σε αυτό.

 
Δίνει στον χρήστη τις δυνατότητες :
  • να αρχειοθετήσει τους εργαζόμενους της εταιρείας με όλα τα βασικά τους στοιχεία.
  • να καθοριστούν οι κινήσεις που μπορούν να γίνουν (π.χ. είσοδος, έξοδος, προσωρινή είσοδος, προσωρινή έξοδος κ.λ.π.).
  • να οριστεί ημερολόγιο χρήσης (πχ. Από 1/7 έως και 30/6)
  • να οριστούν οι περίοδοι μισθοδοσίας όπως ακριβώς λειτουργούν στην Επιχείρηση (π.χ. 1 περίοδος θα αρχίζει την 28/12 και θα τελειώνει την 27/1).
  • να καταχωρηθούν οι κατηγορίες εργαζομένων (π.χ. Μόνιμο Προσωπικό, έκτακτο προσωπικό κ.λ.π.) με παραμετροποίηση της κάθε κατηγορίας, βάσει της οποίας γίνεται ο επιμερισμός των ωρών σε κανονικές, υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινά κ.λ.π., καθώς και η στρογγυλοποίηση των πραγματικών κινήσεων (π.χ. είσοδος 7:58 θα γίνεται αυτόματα 8:00 κ.λ.π.)
  • να διαχειρίζεται τις κινήσεις που γίνονται στο ρολόι παρουσίας και να τις μεταβάλει εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
  • να τυπώνει όλες τις απαραίτητες καταστάσεις (π.χ. εισόδου-εξόδου, λαθών, φύλλο εργασίας, εργασιακή εικόνα κ.λ.π.)
  • να εκδίδει αρχείο με τα επεξεργασμένα στοιχεία των εργαζομένων που θα ενημερώσει την εφαρμογή της μισθοδοσίας.

 

Η Εταιρεία

Η Tetras Solutions μελετά και αναλύει τις ανάγκες του κάθε πελάτη, σχεδιάζει, προτείνει και υλοποιεί την ολοκληρωμένη λύση, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του, με κύριο γνώμονα την εκμετάλλευση της σύγχρονης τεχνολογίας. Μετά την υλοποίηση υποστηρίζει τεχνικά το έργο παρέχοντας υψηλού επιπέδου service.

Πρόσφατα Νέα

06 Ιουνίου 2018
29 Αυγούστου 2017
28 Αυγούστου 2017

Search