ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

AQUADATA

AQUADATA

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Ολοκληρωμένη διαχείριση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης....

 Η εφαρμογή σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από στελέχη της εταιρίας μας για να καλύψει τις ανάγκες της Οικονομικής υπηρεσίας των Δ.Ε.Υ.Α. που αφορούν την είσπραξη των τελών της ύδρευσης και της αποχέτευσης και συσσωρεύει τεχνογνωσία 14 ετών.

Έχει αναπτυχθεί με σύγχρονα παραθυρικά εργαλεία και λειτουργεί σε περιβάλλον πολλών χρηστών (multi user) σε δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και επικοινωνούν με την χρήση δικτυακού λειτουργικού συστήματος (WINDOWS NT, WINDOWS 2000 SERVER, WINDOWS 2003 SERVER).

Διαχειρίζεται βάση δεδομένων Microsoft SQL Server και επικοινωνεί με τον server του συστήματος μέσω αρχιτεκτονικής client-server. Επί πλέον προσφέρει άμεση υποστήριξη βοήθειας (on line help).

Εκμεταλλεύεται όλα τα σύγχρονα περιφερειακά (INKJET PRINTERS, LASER PRINTERS, SCANNERS) και συνδέεται με άλλα εργαλεία (WORD, EXCEL, ACCESS).

 
Διαχείριση Καταναλωτών
  • Αιτήσεις σύνδεσης και διακοπής με εκτύπωση και αποθήκευση των σχετικών εγγράφων,
  • Πλήρη στοιχεία ακινήτου με κωδικό και διαδρομή καταμέτρησης, ιδιοκτήτη και χρήστη,
  • Ένταξη σε τιμοκατάλογο και διαμόρφωση της χρέωσης του,
  • Οικονομική καρτέλα συναλλαγών και εγγυήσεων,
  • Καρτέλα ενδείξεων,
  • Ιστορικό μεταβολών υδρομέτρου, ιδιοκτήτη και χρήστη
  • Εργασίες υδροδότησης, αποκατάστασης βλάβης, αντικατάστασης υδρομέτρου κ.λ.π.,
  • Διακανονισμοί

Οι πελάτες αποτελούν ξεχωριστή οντότητα η οποία συνδέεται με τα ακίνητα ώστε ο κάθε πελάτης να είναι μοναδικός άσχετα από το πλήθος των ακινήτων που έχει στην κατοχή ή χρήση του. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης ή μεταφοράς των οφειλών ανά πελάτη και όχι μόνο στο ακίνητο.

Παρόμοια λειτουργεί και το σύστημα των διευθύνσεων δημιουργώντας μία οντότητα για κάθε δρόμο δίνοντας την δυνατότητα συγκεντρωτικής παρακολούθησης των ακινήτων ανά οδό.
 

Περίοδοι – Τιμοκατάλογοι

Παραμετροποίηση περιόδων χρέωσης ανά τομέα και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα (μήνα, δίμηνο, τρίμηνο κ.λ.π)

Διαμόρφωση περιόδων ως έναντι ή εκκαθαριστικοί

Πλήρη παραμετροποίηση τιμοκαταλόγων με χρόνους ισχύος, κλίμακα χρέωσης, πάγιο ύδρευσης, πάγιο αποχέτευσης, πάγια κυβικά, Ειδική Εισφορά, συντήρηση δικτύου, ενοίκιο υδρομέτρου, τρόπου υπολογισμού τόκων.
 

Διαχείριση Ενδείξεων – Χρεώσεων

Η καταχώρηση των ενδείξεων μπορεί να πραγματοποιηθεί με καταχώρηση από το χρήστη και με λήψη των από φορητό τερματικό

Στην περίπτωση της καταχώρησης από το χρήστη η διαδικασία είναι απλή και φιλική και διασφαλίζει την ορθότητα της καταχώρησης με συγκριτικά στοιχεία προηγούμενων καταναλώσεων του καταναλωτή.

Εκδίδονται καταστάσεις ελέγχου για την ορθότητα των ενδείξεων με δυνατότητα επιλογής από το χρήστη των ορίων των προβληματικών εγγραφών.

Για όλες τις χρεώσεις (απόδειξη είσπραξης δόσης, εγγύησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών κ.λ.π) ή πιστώσεις (επιστροφή εγγύησης, επιστροφής χρημάτων) των καταναλωτών εκδίδονται πολυχρηστικά έντυπα με bar code ώστε να είναι εύκολη η δοσοληψία με το ταμείο.

Υπολογίζονται αυτόματα οι χρεώσεις και εκδίδονται αποδείξεις τόσο σε εκτυπωτές dot matrix όσο και σε laser ή inkjet. Σε κάθε λογαριασμό εκτυπώνεται Bar Code. Ο υπολογισμός της χρέωσης περιλαμβάνει εκτός των άλλων και ληξιπρόθεσμες οφειλές, διακανονισμούς και λοιπές εργασίες που δεν έχουν εξοφληθεί.

Εκδίδεται βεβαιωτικός κατάλογος τόσο αναλυτικά όσο και συγκεντρωτικά.
 

Βλάβες

Οποιαδήποτε βλάβη αφορά το υδρόμετρο είτε αυτή αναφέρεται από τον ιδιοκτήτη ή τον σημειωτή, καταχωρείται στο αρχείο βλαβών και εκδίδονται καταστάσεις στα αρμόδια τμήματα τα οποία είναι υπεύθυνα για την αποκατάσταση της βλάβης.

Διακοπές – Επανασυνδέσεις

Η διακοπή λόγω αίτησης ή λόγω χρέους καταχωρείται στο αρχείο διακοπών και αυτόματα αλλάζει την κατάσταση του καταναλωτή από ''Ενεργός'' σε ''Διακοπή''. Ο καταναλωτής γίνεται πάλι ''Ενεργός'' μόνο με την επανασύνδεση του υδρομέτρου. Εκδίδονται καταστάσεις τόσο των διακοπών όσο και των επανασυνδέσεων.

 
Ταμείο
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στη διαχείριση του ταμείου ώστε όλες οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται ταχύτατα και χωρίς λάθη αλλά παράλληλα να πληροφορεί τον ταμεία με τα απαραίτητα στοιχεία. Η είσπραξη των λογαριασμών και των πολυχρηστικών εντύπων γίνεται με χρήση bar code scanner ή με πληκτρολόγηση του αριθμού λογαριασμού. Την ίδια στιγμή ο ταμίας πληροφορείται για το υπόλοιπο του καταναλωτή και την κατάσταση του (ενεργός, διαγραμμένος, ανενεργός κ.λ.π.).
 

Εκτυπώσεις – Πληροφόρηση

Η εφαρμογή διαθέτει μια πλήρη γκάμα όλων των απαραίτητων καταστάσεων πληροφόρησης και ελέγχου με δυνατότητα έκδοσης τους σε εκτυπωτή, εμφάνισης τους στην οθόνη ή μεταφοράς των στο excel για περαιτέρω επεξεργασία. Η μεταβίβαση στο excel είναι άμεση και υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού εκτυπώσεων μέσα στο excel που να αντλούν δεδομένα μέσα από τη βάση.

Ενδεικτικές εκτυπώσεις: αναλυτικές κινήσεις περιόδου, υπόλοιπα ανά τομέα, υπόλοιπα καταναλωτών, ημερήσια κίνηση ταμείου, καταναλωτές σε διακανονισμό, λοιπές χρεώσεις, πολυχρηστικά έντυπα, ανακλήσεις λογαριασμών, βεβαιωτικός κατάλογος, καρτέλες, συνδέσεις για διακοπή, υδρόμετρα ανά οικοδομή, κεντρικές παροχές, στατιστικά κατανάλωσης, στατιστικά τομέων, στατιστικά περιόδων κ.α.
 
Σύνδεση με Λογιστήριο
Η εφαρμογή Aqua Data συνδέεται on line και ενημερώνει το E.R.P. Open της Εταιρίας μας το οποίο οργανώνει πλήρως το λογιστήριο ή μπορεί να δώσει δεδομένα σε άλλη εγκατεστημένη εφαρμογή.

 

 

Η Εταιρεία

Η Tetras Solutions μελετά και αναλύει τις ανάγκες του κάθε πελάτη, σχεδιάζει, προτείνει και υλοποιεί την ολοκληρωμένη λύση, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του, με κύριο γνώμονα την εκμετάλλευση της σύγχρονης τεχνολογίας. Μετά την υλοποίηση υποστηρίζει τεχνικά το έργο παρέχοντας υψηλού επιπέδου service.

Πρόσφατα Νέα

06 Ιουνίου 2018
29 Αυγούστου 2017
28 Αυγούστου 2017

Search