ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Time Management

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η εφαρμογή παρακολούθησης ωρών εργασίας προσωπικού "Time Management" έχει αναπτυχθεί με σκοπό την επεξεργασία των ωρών εργασίας που συλλέγονται από ρολόι παρουσίας και τον καταμερισμό τους σε κανονικές, υπερεργασίες, υπερωρίες κ.λ.π....

Η Εταιρεία

Η Tetras Solutions μελετά και αναλύει τις ανάγκες του κάθε πελάτη, σχεδιάζει, προτείνει και υλοποιεί την ολοκληρωμένη λύση, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του, με κύριο γνώμονα την εκμετάλλευση της σύγχρονης τεχνολογίας. Μετά την υλοποίηση υποστηρίζει τεχνικά το έργο παρέχοντας υψηλού επιπέδου service.

Πρόσφατα Νέα

06 Ιουνίου 2018
29 Αυγούστου 2017
28 Αυγούστου 2017

Search